Letters

Umonakalo kuClaim yaseFarm Doctor

Mheli Malumiswe loluhlelo ngalesizathu ezilandelayo ukunqanda inkohlakalo: 1. Ukungacacisi kwenkomishani yokubuyiswa komhlaba mayelana namaloja okuyiwona axova loluhlelo. 2. Ukubhaliswa kwabashansayo abangahlangeneneFarm Doctor neMabhodleni. Isibonelo abantu basenkomponi yakwa Ndayingana. 3. Kushiywe ngaphandle abaningi ababehlala eFarm Doctor naseManhodleni. 4. Ukuphathwa kohlelo izingane nababengahlali kulezindawo abanganamlando ngezakhamuzi. 5. Ukuphathwa kohlelo isisebenzi sakwaMasipala ebesithinteka kakhulu ekudayisweni kweziza zabantu. 6….

LETTERS – Spreading rumours ruins a life

Sir Drama. It happens so frequently during the teenage years, that some people have come to accept it as a normal part of teenage life. But when that drama involves slut-shaming and spreading rumours, that is anything but normal. In fact, for those who are impacted, gossip can be downright painful and almost impossible to…
Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Estcourt News
Ladysmith Gazette
Newcastle Advertiser
Northern Natal Courier
Vryheid Herald


Your details:


Your friends: