Opinion

Umonakalo kuClaim yaseFarm Doctor

Mheli Malumiswe loluhlelo ngalesizathu ezilandelayo ukunqanda inkohlakalo: 1. Ukungacacisi kwenkomishani yokubuyiswa komhlaba mayelana namaloja okuyiwona axova loluhlelo. 2. Ukubhaliswa kwabashansayo abangahlangeneneFarm Doctor neMabhodleni. Isibonelo abantu basenkomponi yakwa Ndayingana. 3. Kushiywe ngaphandle abaningi ababehlala eFarm Doctor naseManhodleni. 4. Ukuphathwa kohlelo izingane nababengahlali kulezindawo abanganamlando ngezakhamuzi. 5. Ukuphathwa kohlelo isisebenzi sakwaMasipala ebesithinteka kakhulu ekudayisweni kweziza zabantu. 6….
Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Estcourt News
Ladysmith Gazette
Newcastle Advertiser
Northern Natal Courier
Vryheid Herald


Your details:


Your friends: