Umbukiso womsebenzi wezandla eNquthu ube impumelelo

UMkhandlu wobuholi bomdabu base Nquthu ngaphasi kwesizwe sakwa Molefe benze isivumelwano sokusebenzisana nabakwa Future Lift okuyi kampaini engatholi nzuzo (NGO), elekelela ukuthuthukisa imiphakathi ehlwempu emikhakheni eyahlukene. Kubalwa ukulekelela ngokwenza isicelo soxhaso kwezezimali kuhulumeni,ukuqeqesha emakhonweni ahlukene nokunye okuningi.

INkosi Molefe noMkandlu wayo babe sebevumelana ngokuthi uNozipho Motloung-Xaba oyi Community Development Worker kwa Ward 15, aphinde abengu sekela nobhala kusifunda saseMzinyathi ku Oparation Sukuma Sakhe kube nguyena uprojethi co-ordinator ngasohlangothini lwakwa Molefe.
Ngokusebenzisana isizwe noMkhandlu sebenze inhlolovo bahlanganisa uhla lwamakhono ahlukene(database) yemikhakha yemisebenzi yezandla.

Ngomhlaka 9,10,11 ku Mfumfu babehlangene nabobonke abenza imisebenzi yezandla ngibala kubalwa ubuhlalo, izinkamba, amabheshu, amacansi nokunye kwesintu ngenhloso yokuzobathuthukisa. UNozipho uchaze wathi:”Bakwazile ukushutha izithombe zomsebenzi yabo ukuze bazokwazi ukuyoyikhangisa ikwazi ukuthola imakethe, kusizakale labo abayenzayo ukuxosha ikati eziko nokufukula umnotho wase Nquthu.” Lokusebenzisana sekweze abenza lemisebezi yezandla baziwe ezweni lonkana ngoba uMkhandlu wakwa Molefe ubeyingxenye yalabo abamenyiwe ekubambeni iqhaza kwi nkomfa kazwelonke (Conference craft strategy). Lapho kuzoboniswana ngokuthuthukisa abenza iimisebenzi yezandla. uNozipho uthe: “Kuyintokozo enkulu ukuba yingxenye yokuthuthukisa abantu basemakhaya ngoba ziningi izinselele ababhekane nazo ekuhwebeni kwabo ngizizwa nginokuthobeka ngokuba yinxgenye yokusebenza noMkhandlu.

Ukuthuthukisa izimpilo zesizwe nokunyingxenye yomsebenzi wami ngiyisebenzi somphakathi, kuyisifiso sethu ukuthi labo gogo abasemakhaya benza amacansi emaqhibeni abo sikwazi ngezinhlelo zobuchwepheshe besimanje ukubathuthukisa sibenzele imakethe ezobasiza belapho bekhona. Kuyathembisa futhi ukuthi lesosifiso sizofezeka kungekudala, kantike siyabanxenxa nalabo abangakwazanga ukufika lisekhona ithuba ngoba iNkosi kanye noMkhandlu wayo bafisa ukulekelela wonke umuntu wesizwe ukuze kuthuthuke umnotho kuxoshwe ububha.”

UKgomotso le Roux oyi CEO yeKwela Factory uthe: “Siyabonga kakhulu Morena ngokusixhumanisa banasebenzi bezandla base Nquthu, sibonga nokuthi usamukelile noma bekunzimana, sibonge nethimba lakho ngokusamukela ngesandla ezifudumele. Ukuzithoba kwakho kanye nobuholi bakho businika ugqozu. Sikuthokozele ukuba lapha futhi siyajabula ukuthi sesizosebenzisana ndawonye kumanye amaprojethi afana nalawa. Mina nozwakwethu sizimisele ngokuthuthukisa basebenzi bezandla sixhase njalo kwi Nquthu Festival, le ezofundisa iphinde ijabulise abasebenzi bezandla sifake icraft,umculo, umdanso kanye nokudla kwesintu.

  AUTHOR
Fathima Zubane
Journalist

Latest News

COMMENTS

Top

Thanks for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Estcourt News
Ladysmith Gazette
Newcastle Advertiser
Northern Natal Courier
Vryheid Herald


Get regular news updates sent directly to your inbox.

Your source of local breaking news and trending stories from across the country.

Be a part of our growing community

1MILFacebook Fans
98KTwitter Followers
5MILMonthly Readers
12MILArticles Published Every Month
72Local Community Websites
CLICK HERETo view an example of our newsletter

SUBSCRIBE to our FREE newsletter

SELECT your titles:

Estcourt News
Ladysmith Gazette
Newcastle Advertiser
Northern Natal Courier
Vryheid Herald

Get regular news updates sent directly to you inbox.

Your source of local breaking news and trending stories from across the country.

Be a part of our growing community

Subscribe Here
1MILFacebook Fans
98KTwitter Followers
5MILMonthly Readers
12MILArticles Published Every Month
72Local Community Websites
Your details:


Your friends: