Mgazi class of 2017 matric dance celebration

‘Bekufinywa ngendololwane’ eMgazi Full Service School ngeviki eledlule emcimbini wokuvalelisa abafundi bakamatikiletsheni balonyaka. Labafundi bebekhiphe unyawo ‘bedle igqephu’ kanokusho behamba nophathathini. Ubungafunga ukuthi bayashada ngenxa yobuhle.
Uthishanhloko wesikole, uMnuz Buthelezi ugqugquzele abafundi ebahalalisela ngobuhle bomcimbi.
Uqhube wathi ngaphambi kokuhlolwa kokuphela konyaka lokho akusho ukuthi uhambo lwabo seluphelile kepha, kusele isigaba sokugcina ukuba bazimisele okokugcina ukuze baphumelele kumatikiletsheni wabo. UMhleli walomcimbi, uNksz Ndlela utshele iPhephandaba ukuthi kube yintokozo enkulu ukuhlela lomcimbi obe yimpumelelo. Wabonga nokubambisana nozakwabo, abafundi kanye nabazali.

Gugu Ntombela, Bongumusa Mbhense and Ntombenhle Ngobese celebrated their matric dance at Mgazi Full Service School.

Mgazi Full Service School Matric Dance partners, Nxumalo Phumzile and Hlongwane Minenhle, pause outside the venue hall in Nquthu.

Mgazi Full Service School matric dance partners Mchunu Hlengwayinkosi and Mabuya Nokwanda inside the beautifully decorated hall.
“Ngicabanga ukuba nabafundi bethu bazobhala ngokuzimisela ngoba baphume beqguqguzelekile kulomcimbi. Izikhulumi zosuku phakathi kwazo bekungabafundi abaphuma kulesisikole akade beveza uhambo asebeluhambile empilweni. Omunye wezikhulumi bekungumfundi owenza izifundo zobudokotela phesheya kwezilwandle e-Cuba. Emva kwalomcimbi othishela kanye nabafundi bazikhiphele eBabanango Lodge ukuyodla isidlo santambama nalapho bekuqhubeka khona ezinye izinkulumo zosuku kugqugquzela omatikiletsheni njengoba sebezobhalela ukuhlola kokugcina. “Sithi halala kodokotela nabameli bakusasa, sinifusela inhlanhla,” kusho umbiko.

  AUTHOR
Bongane Motaung

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
IFP takes to the streets in Nquthu to celebrate