Die Nederduits Gereformeerde Kerk Dundee – 100 Jaar van genade

Die Nederduits Gereformeerde Kerk van Dundee het sy oorsprong reeds op 11 Desember 1838 gehad, alhoewel die gemeente amptelik op 10 Julie 1917 gestig was.
Die eerste aand godsdiens was deur Sarel Celliers, die geestelike leier van die trekkers op die walle van die Steenkoolspruit gehou.
Die eerste kerkgebou was opgerig teen die hange van Mpati berg. Hierdie kerk het bekend gestaan as “Die Ermelo Kerk” . ‘n Besonderse nalatenskap aan hierdie gemeente is die nagmaal serfies wat nog steeds met nagmaaldienste gebruik word.
Die eerste Leraar, Ds G. M. Pellisier was op 12 September 1917, tydens die beroepingsvergadering, beroep. Op hierdie stadium was die Klipkerkie in Gray straat vanaf die Methodiste gemeente aangekoop en gebruik tot 1922.
Die Hoeksteenlegging van die bestaande kerkgebou het op Vrydag 15 Oktober 1921 plaasgevind. Ouma Hannie Meyer, die oudste gemeentelid het die voorreg gehad om die troffel vir die hoeksteenlegging aan Ds George Pellisier te oorhandig.
Uiteindelik breek die heugdelike dag aan waarna die gemeente uitgesien het. Van 7 tot 10 Desember 1922 vier die gemeente fees.
‘n Sustersbasaar word op 7 Desember 1922 gehou. ‘n Opvoering van “Piet se Tante” word op die planke gebring. Sondagoggend was die Kerk stampvol en Dr. J.D. Kestell was die wydingsleraar.
As ‘n person binne in die kerk sit en na die struktuur en uitrusting kyk, word ‘n mens herinner aan die woord van God. Daar is sewe Ouderlings- en Diakensbankies, ses pilare weerskante van die middelpaneel wat dus ook sewe maak. Die trappe van die vloer tot op die kansel is ook sewe. Sewe vensters in elke gewelmuur met ‘n groot ronde venster wat die volmaaktheid voorstel.
Die nagmaaltafel het plek vir ses ouderlinge en die leraar. Die plafon bestaan uit drie Koepels wat ineen vloei en ‘n mens aan die Drie Eenheid van God herinner.
Die hout wat gebruik is, is Burmese Kiaat en is deesdae onbekombaar en die pyporrel is ‘n pragtige afronding van ‘n besonderse gebou.
Gedurende die naweek van 16 en 17 September , vier ons eeufees.
Hou asb die koerant en kennisgewingborde dop. ‘n Oggendmark word op Saterdag 16 September 2017 beplan, met ‘n Eeufees dinee Saterdagaand met optrede deur Robert Brooks en Gisela de Villiers, gedenksteen onthulling en Nagmaaldiens Sondag oggend en dit word afgesluit met tee en ‘n bring en braai funksie later die oggend.

  AUTHOR
Malan Nel

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Pro Nobis hostel children ‘sleep easy’