UMkhandlu wase Mzinyathi uthi uzozibambela eNtuthukweni yomphakathi eNquthu

Umkhandlu uMzinyathi District usuveze ukuthi angake ulindele iminyango kahulumeni ukuletha intuthuko emphakathini.
USodolobha waloMkhandlu uKhansela Petros Ngubane, wenze lesi sitatimende ehholo laseNquthu i-VA Makhoba ngenkathi ehambisana nethimba lakhe ukuzothula usomqulu webhuku lentuthuko yomphakathi. “Sizelapha ukuzokwethulela umphakathi intuthuko nokuthi futhi sizizwele kuwona umphakathi ukuthi ukhathazeke ngani, kusho iMeya uNgubane.”
USodolobha unxuse umphakathi ukuba ubekezelele ngoba ubuholi obusha busebenza ngamandla ukuletha intuthuko. Ekhuthaza umphakathi ukuba uzibambele, uthe uphatheka kabi uma ebona ukuthi eNquthu akulinyiwe ngoba umphakathi sewajwayela ukufunzwa ama-Food Parcels.”UMntwana wakwa Phindangene wasifundisa ukuzenzela, yingakho sithi bomama buyelani emasimini sesifikile isikhathi.
Bobaba fuyani izinkomo, thina singumkhandlu soqhubeka sinixhase ngezinkanji ngemali yomkhandlu futhi asizulinda umnyango wezolimo ukuba unixhase, “kulanda uMeya Ngubane.
USodolobha uthembise umphakathi waseNquthu ukuthi inqinamba yamanzi inkulu kakhulu futhi ibhekene nomphakathi wonkana waseMzinyathi namaphethelo. Uqhube wathi izinqalasizinda zokuphakela umphakathi amanzi zizokwakhiwa yize lokho kungathatha isikhathi, kodwa ngenyanga ezayo akhona amaloli amazi azobe egijima emphakathini. Ugcizelele ukuthi sebeyazi ukuthi lama loli kade ephakela amanzi ngobuhlobo bezepolotiki. Uqhube wathi kumanje bakhona abashayeli balama loli esibaxoshile ngoba bewadayisa amanzi.

  AUTHOR
Bongane Motaung

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
IFP takes to the streets in Nquthu to celebrate