Schools

Abafundi nomkhankaso wokubaluleka empilweni

The Luvisi Pack Company and Soul Buddyz are changing the lives of needy children by collecting clothes which are given to those in need – including school uniforms. The Buddyz are also actively involved in cleaning up the environment.

Glencoe Primary welcomes a busy Spring term

The cricket season has also been in full swing and has seen five talented young boys make it through to the Inland and Northern KZN trials.

Convincing sporting wins for DHS

On Saturday, September 9, DHS played against Newcastle High and won their games convincingly.

Mgazi class of 2017 matric dance celebration

‘Bekufinywa ngendololwane’ eMgazi Full Service School ngeviki eledlule emcimbini wokuvalelisa abafundi bakamatikiletsheni balonyaka. Labafundi bebekhiphe unyawo ‘bedle igqephu’ kanokusho behamba nophathathini. Ubungafunga ukuthi bayashada ngenxa yobuhle. Uthishanhloko wesikole, uMnuz Buthelezi ugqugquzele abafundi ebahalalisela ngobuhle bomcimbi. Uqhube wathi ngaphambi kokuhlolwa kokuphela konyaka lokho akusho ukuthi uhambo lwabo seluphelile kepha, kusele isigaba sokugcina ukuba bazimisele okokugcina ukuze…
Top